Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > VAROS FT4000B eKasa > Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o podporovanej fiškálnej tlačiarni VAROS FT4000B.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B - inštalácia.

Obrázok č. 1: Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B

 

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy