Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Pegas FM-06 eKasa > Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o podporovanej fiškálnej tlačiarni Pegas M-06 eKasa.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa - inštalácia.
Obrázok č. 1: Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa

 

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy