Pomocník systému OBERON
Sprievodca Precenenie dokladu

V OBERON-e je možné preceniť doklad niekoľkými spôsobmi. Precenenie delíme na dve základné skupiny (sú dostupní dvaja sprievodcovia) - precenenie dokladu, kedy sa vychádza so súm uvedených v doklade, prípadne precenením, kedy sa doklad opätovne prepočíta (nastaví) podľa cien uvedených na skladových kartách.

Základné informácie

Precenenie dokladu

Pomocou sprievodcu Precenenie dokladu je možné upraviť cenu dokladu viacerými spôsobmi - upravuje sa aktuálna suma dokladu smerom nahor alebo nadol, prípadne sa upravuje aktuálne zadaná zľava.

Spôsob precenenia dokladu:

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Pomocou tohto sprievodcu je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne sa môže preceniť podľa aktuálne platných predajných cien. Týmto spôsobom je možné meniť len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Spôsob precenenia dokladu:

Príbuzné témy