Pomocník systému OBERON
Sprievodca Precenenie dokladu

Sprievodca Precenenie dokladu predstavuje vlastne dvoch sprievodcov: Precenenie dokladu a Precenenie dokladu (zmena ceny). Oba umožňujú rôzny spôsob precenenia dokladu. V prvom prípade sa pri precenení vychádza zo súm uvedených v doklade, v druhom prípade sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách.

Sprievodca Precenenie dokladu je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy:

Sprievodca Precenenie dokladu (zmena ceny) je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy:

Popis sprievodcu Precenenie dokladu

Popis sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny)

Informácie o precenení (použitej cenovej hladine, navýšení a pod.) sa zobrazujú v zóne udalostí. Precenenie dokladu sa automaticky zaznamenáva do Sledovania činností.

Príbuzné témy