Pomocník systému OBERON
Režim zdieľania

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Režim zdieľania

Táto téma Pomocníka je venovaná režimu zdieľania, ktorý umožňuje tlačiť pokladničné doklady z viacerých počítačov v sieti na jednej fiškálnej tlačiarni.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Režim zdieľania

Nastavenie režimu zdieľania

Príbuzné témy