Pomocník systému OBERON
Stavy pokladnice z hľadiska pripojenia k systému eKasa

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Stavy pokladnice z hľadiska pripojenia k systému eKasa

Táto téma Pomocníka je venovaná stavom, ktoré môže nadobúdať pokladnica z hľadiska pripojenia k systému eKasa.

Základné informácie

Krátkodobý výpadok internetu

Dôležité!  Ak problém s odosielaním údajov do systému eKasa vznikol na strane finančnej správy, lehota na ich odoslanie sa považuje za dodržanú, ak sa do systému eKasa  zašlú do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančnej správy na jej internetovej stránke.

Predajné miesto bez pokrytia internetovým signálom

Stavy pokladnice 

Stavy pokladnice sa zobrazujú na displeji Pokladnice OBERON v grafickej podobe, pričom v závislosti od pripojenia k systému eKasa, resp. dostupnosti zariadenia môžu nadobúdať tieto hodnoty (farby):

Príbuzné témy