Staňte sa zmluvným partnerom firmy EXALOGIC

Zmluvní partneri firmy EXALOGIC tvoria sieť servisných stredísk na celom území Slovenska. Ako obchodní zástupcovia zabezpečujú predaj licencií na softvér OBERON. Zároveň koncovým používateľom poskytujú technickú podporu, servis, odborné poradenstvo, školenia a ostatné služby súvisiace so softvérom OBERON. Na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s firmou EXALOGIC a splnenia presne špecifikovaných kritérií má každý zmluvný partner nárok na čerpanie benefitov v rámci programov Partner, Partner Silver a Partner Gold.

V prípade záujmu o spoluprácu vyplňte a odošlite nasledujúci registračný formulár.
Na uzatvorenie zmluvného partnerstva stačí vyplniť a odoslať formulár a prijať potvrdenie o uzatvorení zmluvného vzťahu od firmy EXALOGIC, s.r.o.

Zmluvní partneri - registračný formulár

Pred vyplnením a odoslaním formulára si prečítajte podmienky zmluvného vzťahu medzi firmou EXALOGIC a zmluvným partnerom.

Interaktívna mapa zmluvných partnerov