Pomocník systému OBERON
Zadávanie alfanumerických znakov do terminálu EXALOGIC A-C071S

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S > Zadávanie alfanumerických znakov do terminálu EXALOGIC A-C071S

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup, ako zadávať alfanumerické znaky do dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S.

Základné informácie

Príklad - zadanie IP adresy počítača

  1. V dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S pomocou šípok a tlačidla OK v ponuke MENUNastaviť vyberte položku Comm.
  2. Vyhľadajte ponuku Server IP a stlačte OK.
  3. Zobrazí sa obrazovka (Obrázok č. 1). Aktuálny režim zadávania alfanumerických znakov sa zobrazuje v pravom hornom rohu.
  4. Na zmenu režimu stlačte tlačidlo MENU a nastavte sa na režim 12 - zadávanie číslic. Napíšte číslo 192.
  5. Tlačidlom MENU zmeňte režim na # - zadávanie diakritických znamienok a špeciálnych znakov. Napíšte znak . (bodka).
  6. Znova zmeňte režim na 12 – zadávanie číslic. Napíšte číslo 168.
  7. Týmto spôsobom pokračujte až do zadania celej IP adresy počítača. Zadanú IP adresu uložte tlačidlom OK.
Obrázok č. 1: Displej dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S
?
Príbuzné témy