Pomocník systému OBERON
Odvody do poisťovní

Legislatíva > Mzdová legislatíva > Odvody do poisťovní

Prehľad o odvodoch do poisťovní a fondov, ktoré program realizuje v členení podľa pracovnoprávnych vzťahov.

U zamestnanca sa uvádza počet percent z jeho vymeriavacieho základu a u zamestnávateľa počet percent z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov. 

Použité skratky:

ZP -     verejné zdravotné poistenie
NP -     nemocenské poistenie
SP -     starobné dôchodkové  poistenie
IP -      invalidné poistenie
PvN -   poistenie v nezamestnanosti
UP -     úrazové poistenie
GP -     garančné poistenie
RfS -    rezervný fond solidarity
PRVZ - priemerný ročný vymeriavací základ


* Minimálna výška odvodu pri plnom pracovnom úväzku.

Odvody platné od 1.1.2022

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 7 931 7 931 7 931 7 931
Suma poistného 111.03 317.24 237.93 79,31
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 7 931 7 931 7 931 7 931 7 931 neobm. 7 931
Suma poistného 111.03 1110,34 237,93 79,31 19,82 376,72
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 566.50 566.50 566.50 566.50
Suma poistného 24,92 101,97 33,99 26,90
Max. VZ 7 644 7 644 7 644 7 644
Suma poistného 348,96 1427,58 475,86 376,72

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 566,50  79,31
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 566,50 39,65
Maximálny preddavok neurčený neurčený
       

Odvody platné od 1.1.2021

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 7 644 7 644 7 644 7 644
Suma poistného 107.01 305.76 229.32 76,44
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 neobm. 7 644
Suma poistného 107.01 1070,16 229,32 76,44 19,11 363,09
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 546 546 546 546
Suma poistného 24,02 98,28 32,76 25,93
Max. VZ 7 644 7 644 7 644 7 644
Suma poistného 336,33 1375,92 458,64 363,09

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 546,00  76,44
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 546,00 38,22
Maximálny preddavok neurčený neurčený
       

Odvody platné od 1.1.2020

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 7 091 7 091 7 091 7 091
Suma poistného 99.27 283.64 212.73 70,91
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 neobm. 7 091
Suma poistného 99,27 992,74 212,73 70,91 17,72 336,82
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 506,50 506,50 506,50 506,50
Suma poistného 22,28 91,17 30,39 24,05
Max. VZ 7 091 7 091 7 091 7 091
Suma poistného 312,00 1276,38 425,46 336,82

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 506,50  70,91
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 506,50 35,45
Maximálny preddavok neurčený neurčený
       

Odvody platné od 1.1.2019

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 6 678 6 678 6 678 6 678
Suma poistného 93,49 267,12 200,34 66,78
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 6 678 6 678 6 678 6 678 6 678 neobm. 6 678
Suma poistného 93,49 934,92 200,34 66,78 16,69 317,20
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 477 477 477 477
Suma poistného 20,98 85,86 28,62 22,65
Max. VZ 6 678 6 678 6 678 6 678
Suma poistného 293,83 1202,04 400,68 317,20

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 477 66,78
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 477 33,39
Maximálny preddavok neurčený neurčený

Poznámka:
Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, na základe ktorej sa od uvedeného dátumu zrušil maximálny vymeriavací základ zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Preddavky so sadzbou 10 % (5 %) tak
platia z celkových príjmov bez stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu.

Odvody platné od 1.1.2018

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 6 384 6 384 6 384 6 384
Suma poistného 89,37 255,36 191,52 63,84
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 6 384 6 384 6 384 6 384 6 384 neobm. 6 384
Suma poistného 89,37 893,76 191,52 63,84 15,96 303,24
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 456 456 456 456
Suma poistného 20,06 82,08 27,36 21,66
Max. VZ 6 384 6 384 6 384 6 384
Suma poistného 280,89 1149,12 383,04 303,24

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 456 63,84
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 456 31,92
Maximálny preddavok neurčený neurčený

Poznámka:
Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, na základe ktorej sa od uvedeného dátumu zrušil maximálny vymeriavací základ zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Preddavky so sadzbou 10 % (5 %) tak platia z celkových príjmov bez stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu.

Odvody platné od 1.1.2017

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 6 181 6 181 6 181 6 181
Suma poistného 86,53 247,24 185,43 61,81
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 6 181 6 181 6 181 6 181 6 181 neobm. 6 181
Suma poistného 86,5 865,34 185,43 61,81 15,45 293,59
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 441,50 441,50 441,50 441,50
Suma poistného 19,42 79,47 26,49 20,97
Max. VZ 6 181 6 181 6 181 6 181
Suma poistného 271,96 1112,58 370,86 293,59

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený
Najviac 4 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 176,60
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4.415 88,30
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený
Najviac 10 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 441,5
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4.415
Najviac 5 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 220,75
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený 441,50 61,81
Najviac 14 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 618,10
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 441,50 30,90
Najviac 7 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 309,05
     

Odvody platné od 1.1.2016

Sociálná poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 4290 4290 4290 4290
Suma poistného 60,06 171,60 128,70 42,90
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 4290 4290 4290 4290 4290 neobm. 4290
Suma poistného 60,06 600,60 128,70 42,90 10,72 203,77
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 429 429 429 429
Suma poistného 18,87 77,22 25,74 20,37
Max. VZ 4290 4290 4290 4290
Suma poistného 188,70 772,20 257,4 203,77

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený
Najviac 4 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 171,60
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4290 85,80
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený 4290
Najviac 10 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 429
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4290
Najviac 5 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 214,50
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený 429 60,06
Najviac 14 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 600,60
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 429 30,03
Najviac 7 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 300,30
     

Odvody platné od 1.1.2015

Odvody zamestnávateľa

  Sadzba Min. VZ Max. VZ Min. odvody Max. odvody
ZP 10 % 380 4120 38 412
NP 1,4 % 380 4120 5,32 57,68
SP 14,0 % 380 4120 53.20 576,80
IP 3,0 % 380 4120 11,40 123,60
PvN 1,0 % 380 4120 3,80 41,20
UP 0,80 % 380 - 3,04 -
GP 0,25 % 380 4120 0,95 10,30
RfS 4,75 % 380 4120 18,05 195,70

Odvody zamestnanca

  Sadzba Min. VZ Max. VZ Min. odvody Max. odvody
ZP 4 % 380 4120 15,20 164,80
NP 1,4 % 380 4120 5,32 57,68
SP 4,0 % 380 4120 15,20 164,80
IP 3,0 % 380 4120 11,40 123,60
PvN 1,0 % 380 4120 3,80 41,20

Odvody SZČO

  Sadzba Min. VZ Max. VZ Min. odvody Max. odvody
ZP 14 % 412 4120 57,68 576,80
NP 4,4 % 412 4120 18,12 181,28
SP 18 % 412 4120 74,16 741,60
IP 6,0 % 412 4120 24,72 247,20
PvN 2,0 % 412 4120 8,24 82,40
RfS 4,75 % 380 4120 19,57 195,70

Odvody platné od 1.1.2014

Zamestnanec v pracovnom pomere

Zamestnanec, ktorý je zapojený len do 1. dôchodkového piliera

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec s odvodovou úľavou v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby

Zamestnanec s odvodovou úľavou v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem (oslobodenie sa vzťahuje na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s hraničnou sumou príjmu 539,35 eura)

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP neplatí neplatí - 1/4 * PRVZ
NP neplatí neplatí - 1/8 * PRVZ
SP neplatí neplatí - 1/3 * PRVZ
IP neplatí neplatí - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % neplatí - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - neplatí - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec, ktorý je zapojený do 2. dôchodkového piliera

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 1.pilier 4,0 % 10,0 % - 1/3 * PRVZ
SP 2.pilier - 4,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec s príjmom, ktorý je podiel na zisku

Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 14 % - - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 14,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP 0,8 % 0,8 % - bez limitu
GP 0,25 % 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS 4,75 % 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec - dôchodca

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, ak odpracuje celý mesiac.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4 % 14 % - 1/3 * PRVZ
IP - - - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec - invalid

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ktorý sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, posúdený podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ak odpracuje celý mesiac .

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 2 % 5 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4 % 14 % - 1/3 * PRVZ
IP 3 % 3 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1 % 1 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohody mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce

Zamestnanec s pravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohoda o pracovnej činnosti

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP - - - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohoda o vykonaní činnosti - dôchodca

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP - - - 1/4 * PRVZ
NP - - - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP - - - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohoda o vykonaní činnosti - študent

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (žiak do 18 rokov veku s príjmom maximálne do 68 € a študent nad 18 rokov do 26 rokov s príjmom maximálne do 159 €), ktorý na uplatnenie zvýhodnenia predložil čestné vyhlásenie.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP - - - 1/4 * PRVZ
NP - - - 1/8 * PRVZ
SP - - - 1/3 * PRVZ
IP - - - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - - - 1/3 * PRVZ
Príbuzné témy