Pomocník systému OBERON
Formulár Inventárna karta drobného majetku

Inventárna karta predstavuje položku v Knihe drobného investičného majetku. Formulár Inventárna karta drobného majetku je určený na zobrazenie a editáciu parametrov inventárnej karty. Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo - Kniha drobného investičného majetku.

Popis formulára Inventárna karta drobného majetku 

Hlavička formulára Inventárna karta

Dátum zaradenia

Čiarový kód

Klasifikácia produkcie

Účtovný rozvrh

Členenie

Prevádzka

Zodpovedná osoba

Sériové číslo

Uplatňovaný odpočet

Umiestnenie

V záložke Pohyby sa evidujú pohyby drobného investičného majetku, a to Obstaranie a Vyradenie. Obstarať investičný majetok je možné rôznymi spôsobmi, napr. kúpou, vo vlastnej réžii, darovaním, preradením z osobného užívania.

Investičný majetok je taktiež možné vyradiť z rôznych dôvodov, napr. predaj, likvidácia, koniec životnosti, preradenie do osobného užívania, prípadne je možné dopísať vlastný text podľa potreby.

Pridať nový pohyb je možné pomocou tlačidla Nový.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.
Príbuzné témy

 

 


EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

www.exalogic.sk