Pomocník systému OBERON
Práca s čiarovými kódmi

Čiarový kód je strojom čitateľné označovanie tovarov pomocou hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. Na čítanie čiarových kódov OBERON podporuje snímače čiarových kódov pripájané na sériový port (napr. COM1), alebo USB port (v režime emulácie sériového portu). Pred prvým použitím snímača čiarových kódov odporúčame oboznámiť sa s témou Snímače čiarových kódov.

Použitie čiarových kódov na skladových kartách

Vytvoriť (vygenerovať) čiarový kód vo formáte EAN13 je možné z dvoch miest v programe:

Funkcia vytvorí nový čiarový kód stlačením tlačidla , vygenerovaný čiarový kód sa vytvorí z čísla skladovej karty alebo z čísla IČO obchodného partnera.

Vážený čiarový kód

Použitie čiarových kódov v evidencii obchodných partnerov

V prípade použitia iného čiarového kódu ako EAN13 je potrebné upraviť tlačové výstupy, v ktorých sa tento čiarový kód bude tlačiť. Ide hlavne o typ čiarového kódu, ktorý nezodpovedá definícii EAN (8, 13, 128). Tu odporúčame použiť Code128A.

Ďalšie informácie

Špecifikácia čiarového kódu typu EAN 13

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018