Pomocník systému OBERON
Skladové karty

Základné informácie

Ďalšie informácie

Farba skladovej karty Popis
čierna farba normálna skladová karta
prečiarknuté písmo neaktívna skladová karta
svetlo sivá farba dočasne nedostupná skladová karta (klávesová skratka F6)
fialová farba skladová karta, na ktorú sa uplatňuje pravidlo rozšírenej cenotvorby
  • Skladovú kartu je možné kopírovať pomocou štandardného kopírovania CTRL+C a CTRL+V. Kopírovať je možné výrobky a receptúry aj so zložením, varianty (kopírujú sa aj atribúty), technické parametre, pripojené dokumenty a obrázky. Kopírovať je možné aj do iného skladu, prípadne aj do inej databázy. Ak sa napr. skopíruje receptúra do iného skladu, skopírujú sa aj jej zložky, prípadne aj ďalšie vnorené receptúry. Pri kopírovaní sú údaje uložené v schránke, čo umožňuje kopírovaň údaje aj napr. cez Windows Vzdialenú plochu (Remote Desktop).
  • Kopírovanie skladovej karty obsahuje aj voľbu Prilepiť špeciálne (CTRL+ALT+V) - umožňuje skopírovať skladovú kartu do viacerých skladov súčasne.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii skladových kariet sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť skladové pohyby skladovej karty

Zobraziť predajné ceny rozšírenej cenotvorby

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Hromadné zmeny

Hromadná zmena sadzieb DPH

Hromadné precenenie

Hromadne zameniť zložku výrobkov alebo receptúr

Prepočet predajných cien

Prepočet obstarávacích cien a výnosov

Import skladových kariet

Import nových predajných cien

Import skladových kariet z registračnej pokladnice

Automatické vytvorenie kategórií skladových kariet

Označiť položku za dočasne nedostupnú F6

Ak opravujete skladovú kartu, môžete opraviť aj pomenovanie (názov skladovej karty). Po uložení zmien program vykoná aktualizáciu názvu prípadne iného parametru vo všetkých súvisiacich pohyboch k tejto skladovej karte. Ak chcete zmeniť pomenovanie skladovej karty, ku ktorej sú už vytvorené pohyby, mali by ste nanajvýš upresniť názov skladovej karty, ale nie ju premenovať na niečo úplne iné. Napríklad Cukor môžete zmeniť na Cukor kryštálový, ale nie napríklad na Pivo. Ak budete porušovať túto konvenciu, tak váš sklad už nebude skladom. Nesmiete v jednom účtovnom roku použiť to isté číslo skladovej karty na dva rôzne tovary.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018