Pomocník systému OBERON
Formulár Skladová karta

Skladová karta je základná položka skladovej evidencie. Formulár Skladové karta je určený na zobrazenie a editáciu parametrov skladovej karty. Formulár Skladová karta je prístupný z viacerých miest programu OBERON. Môže to byť z evidencie Skladové karty po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava, prípadne priamo pri tvorbe dokladov ako faktúra, príjemka, výdajka, objednávka a pod. Niektoré záložky formulára skladová karta nemusia byť zobrazené. Zobrazenie/nezobrazovanie záložiek ovplyvňuje nastavenie skladovej karty Umožniť pracovať s ... v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, položka Sklad.

Popis formulára Skladová karta

Aktuálne množstvo

Obstarávacia cena

Posledná nákupná cena

Číslo karty

KP

Názov

Typ karty

Zloženie

Umiestnenie

Skladová skupina

Kategória

Merná jednotka

Umožniť prepočet merných jednotiek

MJ pre príjem/výdaj

Koeficient prepočtu

Neaktívna skladová karta

Záložka Cena je určená na nastavenie predajnej ceny a pravidiel cenotvorby. Systém OBERON podporuje 4 cenové hladiny, ktoré je možné ďalej využiť pri určení cenovej politiky. Tým je myslená napríklad možnosť nastaviť prednostne ponúkanú predajnú cenu obchodnému partnerovi (zákazníkovi), alebo používateľovi systému OBERON (napr. pokladník alebo skladník) je možné nastaviť predajnú cenu, za ktorú bude tovar vydávať.

Tvorba predajnej ceny

Predajnú cenu je možné zadať za základnú mernú jednotku, alebo za mernú jednotku pre výdaj. Výber jednotky (Cena za MJ) sa nachádza za políčkom Predajná ceny s DPH.

Pevná predajná cena

Navýšenie v percentách

Navýšenie v EUR

Zľava z odporúčanej predajnej ceny

Prepočet predajnej ceny

Prepočet predajnej ceny

DPH

Sadzba DPH

Sadzba DPH pre nákup

Predajná cena

Odporúčaná predajná cena s DPH

Zaokrúhlenie ceny

Dátum poslednej zmeny ceny

Ignorovať ceny rozšírenej cenotvorby

Zľavy pri predaji

Zľavy pri predaji

Maximálna zľava

Ceny rozšírenej cenotvorby

Ceny rozšírenej cenotvorby

Nastavenie mernej jednotky

Hmotnosť mernej jednotky

MJ pre porovnanie ceny

Koeficient prepočtu

Doplňujúce údaje

Colný sadzobník - KN

Výrobné a sériové číslo

Prijaté na komisionálny predaj

Spotrebiteľské balenie liehu

Spotrebiteľské balenie liehu - časť dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť evidovať spotrebiteľské balenie liehunastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad).

Uvádzať v oznámení o príjme alebo predaji SBL

Obchodný názov

Objem SBL v litroch  

% objemu liehu v SBL

Účtovanie

Predkontácia

Zobrazenie položky v zozname

Farba položky

Popis pri predaji

Záložka Varianty je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s variantmi.

Pod pojmom Variant skladovej karty v systéme OBERON je možné rozumieť určitú podskupinu skladovej karty (metakartu), ktorú špecifikujú jedinečné charakteristické vlastnosti - atribúty. Napríklad veľkosť (oblečenia), alebo farba. Varianty sa využívajú hlavne v internetovom obchode, napríklad zákazník si vyberá z 10 rôznych farieb tovaru, z 5 rôznych veľkostí, pričom cena ostáva rovnaká.

Pomocou generátora variant je možné vygenerovať varianty pre skladovú kartu. Varianty budú vytvorené ako kombinácia jednotlivých atribútov podľa výberu.

Záložka Varianty je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s variantminastavení skladu. Bližšie informácie o variantoch na skladovej karte získate v téme Práca s variantami skladovej karty.

Záložka Parametre je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s parametrami.

Parametre skladovej karty (technické parametre) v systéme OBERON umožňujú evidovať vlastnosti skladovej karty (tovaru, technického zariadenia) dôležité z pohľadu zákazníka - spotrebiteľa. Typickým príkladom je Spotreba el. energie, Hlučnosť, prípadne rozmery Š, V, H, Uhlopriečka a pod. Využitie parametrov je predovšetkým v internetovom obchode, kde si zákazník sám filtruje alebo triedi tovar podľa spoločných parametrov.

Záložka Parametre je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s parametraminastavení skladu.

Vernostný systém

Záložka Objednávky je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s objednávkami.

Automatická tvorba objednávok

Minimálne množstvo

Maximálne množstvo

Objednané množstvá

Objednané množstvá

Dodávatelia

Záložka Objednávky je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s objednávkaminastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad).

Viac o objednávkach nájdete v téme O objednávkach všeobecne.

Minimálne a maximálne množstvo je možné využiť pri Automatickej tvorbe objednávok

Záložka Internetový obchod je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s internetovým obchodom.

Zaradiť do internetového obchodu

Názov

Skrátený popis

Podrobný popis ..

Výrobca

Web

Zľava

Zľava platí do

Doba dodania

Tovar dočasne nedostupný. Novinka, Výpredaj

Záložka Internetový obchod je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s internetovým obchodom v nastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad). Viac informácií nájdete v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Registračné pokladnice

Čiarový kód

Nastavenie správania čiarového kódu

Kód viazanej položky

Vratný obal

Registračné pokladnice

Umožniť pracovať s položkou na pokladnici

Kód položky

Skrátený názov položky

Skupina v pokladnici

Tovarová skupina

Automatická tlač etikety

Registračné pokladnice v režime off-line

Číslo PLU

Tlačidlo Nastaviť

Záložka Receptúra je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál.

Registračná pokladnica - bonovacia kniha

Bonovacia tlačiareň (kópia)

Tlačiť položku v inventúrnom súpise pre obsluhu pokladnice

Jedálny lístok

Tlačidlá vo formulári Skladová karta

Šablóny

Dokumenty a obrázky

Výrobné čísla

Meniť parametre na viacerých skladových kartách je možné aj hromadne. Bližšie informácie o hromadných zmenách na skladových kartách získate v téme Skladové karty.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018