Pomocník systému OBERON
Kontrolný výkaz DPH

Základné informácie o kontrolnom výkaze

Kontrolný výkaz v OBERON-e

Stručný prehľad častí výkazu spolu transakciami, ktoré sa do jednotlivých častí uvádzajú

Časť A - uvádzajú sa tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (právnické osoby, fyzické – podnikateľ), zásielkový predaj do zahraničia nezdaniteľnej osobe.

Časť B - uvádzajú sa všetky došlé faktúry a došlé zjednodušené faktúry.

Časť C - uvádzajú sa všetky odoslané aj prijaté dobropisy, ťarchopisy a doklady s opravou základu dane.

Časť D - uvádzajú sa vystavené zjednodušené faktúry a tržby v hotovosti.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018