Pomocník systému OBERON
Kniha evidencie DPH

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

V knihe evidencie DPH sú dostupné pre prácu so záznamami ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostaviť DPH daňové priznanie

V prípade, že omylom vymažete zápis z knihy evidencie DPH pomocou tlačidla Vymazať, môžete ho obnoviť tak, že sa len pozriete na doklad, z ktorého zápis pochádzal (tlačidlom Oprava) a potvrdíte OK. Program skontroluje, či ste pôvodný doklad náhodou neopravili a skontroluje aj knihu DPH. Tam zistí, že zápis k tomuto dokladu nie je v knihe DPH a ponúkne vám jeho opätovné zapísanie. 
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018