Pomocník systému OBERON
Ako upraviť tlačový výstup

Táto téma Pomocníka popisuje postup úpravy štandardného tlačového výstupu. Tlačové výstupy sa upravujú pomocou modulu Editor tlačových výstupov. V nasledujúcej časti je uvedený spôsob, ako upraviť štandardný tlačový výstup.

Ak sa na počítači spracováva viac firiem (účtovných jednotiek), bude upravený tlačový výstup používaný vo všetkých firmách. Upravené tlačové výstupy je možné exportovať do XML súboru (a potom následne importovať), a tak si ich v prípade potreby preniesť do ďalšej účtovnej jednotky, do iného počítača a pod.

Videonávod:

K téme je spracovaný Videonávod Tlačové výstupy - úprava dostupný na internetových stránkach http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/tlacove-vystupy-uprava/.

Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Postup úpravy tlačového výstupu

 1. Vo formulári Tlačové výstupy vyberte tlačový výstup, ktorý chcete upraviť.
 2. Kliknite na názov tlačového výstupu pravým tlačidlom myši, zobrazí sa kontextová ponuka.
 3. Vyberte položku Vlastnosti tlačového výstupu, zobrazí sa formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
 4. V tomto formulári vyberte záložku Úpravy a stlačte tlačidlo Upraviť. Ak tlačový výstup obsahuje sprievodcu na špecifikovanie údajov, pokračujte krokmi sprievodcu a následne sa otvorí program Editor tlačových výstupov.
 5. Editor tlačových výstupov Vám umožní upraviť tlačový výstup.
 6. Upravený výstup uložte pomocou ikonky Uložiť (symbol diskety) v ľavom hornom rohu okna.
 7. Editor tlačových výstupov môžete ukončiť.

Okrem úpravy štandardného tlačového výstupu existuje aj možnosť vytvoriť kópiu štandardného tlačového výstupu (v zozname tlačových výstupov pribudne ďalší riadok), ktorý je možné následne upraviť. Týmto spôsobom je možné vlastne docieliť to, že jeden originálny tlačový výstup môže byť upravený viac ako jedenkrát - čiže môže existovať viac upravených verzií jedného tlačového výstupu. Ak sa na počítači spracováva viac firiem (účtovných jednotiek), bude skopírovaný a upravený tlačový výstup používaný len v tejto firme (nebude ho možné použiť aj v iných firmách).

Postup vytvorenia kópie tlačového výstupu a jeho následná úprava

 1. V ľubovoľnom formulári Tlačové výstupy vyberte tlačový výstup, ktorý chcete skopírovať a potom upraviť.
 2. Kliknite na názov tlačového výstupu pravým tlačidlom myši, zobrazí sa miestna ponuka.
 3. Vyberte položku Vytvoriť kópiu - vytvorí sa kópia tlačového výstupu a následne sa zobrazí formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
 4. Ďalej postupujte podľa postupu na úpravu tlačového výstupu od bodu 4.

Postup na pridanie vlastného jazyka (prekladu) tlačových výstupov, prípadne úpravu už existujúceho

Postup je rozšírením postupu na úpravu tlačového výstupu.

 1. Vykonajte kroky 14 z postupu na úpravu tlačového výstupu.
 2. Pokračujte podľa postupu uvedeného v téme Editor jazykov.
 3. Ďalej postupujte podľa postupu na úpravu tlačového výstupu od bodu 6.

Postup úpravy veľkosti strany tlačového výstupu

Postup úpravy štítku na rozmer 58mm x 38mm, ktorý využíva tlačiareň samolepiacich etikiet a štítkov.

 1. Editore tlačových výstupov myšou označte dátový zdroj DataBand1 a v postrannom paneli zmeňte jeho Vlastnosti:
  • Stĺpce = 1,
  • Šírka stĺpca = 58 mm,
  • Výška = 38 mm. 

 1. V ponuke SúborNastavenie strany zmeňte veľkosť papiera:
  • Šírka = 58 mm,
  • Výška = 38 mm.
 2. Jednotlivé súčasti na štítku umiestnite podľa potreby, prípadne zmeňte ich vlastnosti (veľkosť a typ písma ...).
 3. Ukončite úpravu tlačovej zostavy v ponuke Súbor – Ukončiť.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018