Pomocník systému OBERON
Editor tlačových výstupov

Základné informácie > Tlačové výstupy > Editor tlačových výstupov

Základné informácie

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Tlačové výstupy - úprava dostupný na internetových stránkach https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/tlacove-vystupy-uprava/.

Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Ďalšie informácie

Postup rozhodovania programu, aký tlačový výstup použije

  1. Skontroluje sa nastavenie, či sa má použiť originálny tlačový alebo upravený tlačový výstup. V prípade, že sa má použiť originálny, na tvorbu sa použije originálny tlačový výstup (existencia upraveného v tomto prípade nie je podstatná).
  2. Ak sa má použiť upravený tlačový výstup, v databáze konkrétnej firmy sa skontroluje existencia upraveného tlačového výstupu. Ak upravený tlačový výstup existuje (a je novší ako v danom počítači), automaticky sa skopíruje do adresára na lokálny disk počítača, napr. C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\REPORTS\USER\. Vytvorenie kópie v tomto adresári umožní programu používať upravený tlačový výstup aj v iných firmách (v prípade, že sú na počítači spracovávané). Tlačový výstup umiestnený v databáze firmy vlastne slúži len na automatické rozšírenie upravených tlačových výstupov v sieti (pri sieťovej prevádzke programu).
  3. Bez ohľadu na bod 2 sa skontroluje, či existuje upravený tlačový výstup v adresári na lokálnom disku počítača, napr. C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\REPORTS\USER\. Ak existuje, použije sa na tlač. V opačnom prípade sa použije originálny tlačový výstup.
Príbuzné témy