Pomocník systému OBERON
Štruktúra systému OBERON

Základná štruktúra systému OBERON

Systém OBERON pozostáva z niekoľkých súčastí, ktoré by sme mohli z hľadiska používateľa, technológie, funkcií a možností členiť takto:

Obrázok č. 1:  Štruktúra systému OBERON

Ďalšie informácie o systéme OBERON

História - predchodca dnešného OBERON-u 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018