Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Podvojné účtovníctvo > Všeobecne o koncepcii

Systém OBERON umožňuje viesť účtovníctvo v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, pričom niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo (napr. Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Príkazy na úhradu a pod.). Hlavný rozdiel medzi obomi sústavami spočíva v tom, že podvojné účtovníctvo používa účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník. Táto téma obsahuje všeobecné informácie o podvojnom účtovníctve v systéme OBERON.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - dve výdajky vyúčtované faktúrou, účtovný zápis a zaúčtovanie úhrady
 

Webové služby

V module Účtovníctvo je možné použiť tieto funkcie, resp. aplikácie využívajúce webové služby:

Licenčné podmienky

Príbuzné témy