Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Systém OBERON umožňuje viesť účtovníctvo v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo (napr. fakturácia, hromadné účtovanie bankových výpisov, príkazy na úhradu a pod.). Najväčší rozdiel je v tom, že podvojné účtovníctvo obsahuje účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník.

Dôležité evidencie

Pomocné evidencie

Medzi jednotlivými dokladmi si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb dokladov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé doklady je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obr. č. 1: Väzby dokumentov - Zaúčtovaná faktúra s dvoma čiastočnými úhradami
 
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018