Pomocník systému OBERON
Formulár Podrobné nastavenia komunikácie XML

Formulár Nastavenie XML komunikácie umožňuje pridávať, prípadne upravovať daný záznam. Formulár je dostupný z ponuky Servis - Nastavenia XML komunikácie, tlačidlo Nový - Ďalšie nastavenia.

Popis formulára Nastavenie XML komunikácie

V prípade prenosu údajov len z niektorého skladu je možné nastaviť daný sklad. V prípade, že nebude vybraný žiaden sklad, program bude pracovať zo všetkými skladmi.

Cenotvorba

Použiť predajnú cenu z importovaného dokladu

Vytvoriť nové predajné ceny podľa cenotvorby

Množstvá

Použiť množstvá z importovaného dokladu

Upraviť importované množstvá podľa stavu na sklade

Synchronizácia skladových položiek

Pole v importovanom súbore

Pole na skladovej karte

  • Pole Jednoznačný identifikátor OBERON je použiteľný prakticky len pri výmene údajov v tej istej databáze prípadne s vlastným elektronickým obchodom. keďže IDNum sa pri každom vytvorení karty (aj tej istej) generujú nové. To isté platí aj pri importovaní (vytvorení kópie) celého skladu.
  • Pole Číslo skladovej karty je vhodné využívať pri komunikácii medzi dvoma pobočkami tej istej firmy, kde je sú tieto čísla zhodné vo všetkých pobočkách (databázach).
  • Pole Čiarový kód je vhodné využiť aj v ostatnej komunikácii, keďže čiarový kód je jednoznačný pre každý tovar, ktorý ho má pridelený.
  • Pole Jednoznačný identifikátor OBERON je použiteľný prakticky len pri výmene údajov v tej istej databáze prípadne s vlastným elektronickým obchodom. Keďže IDNum sa pri každom vytvorení karty (aj tej istej) generujú nové. To isté platí aj pri importovaní (vytvorení kópie) celého skladu.
  • Pole Číslo skladovej karty je vhodné využívať pri komunikácii medzi dvoma pobočkami tej istej firmy, kde je sú tieto čísla zhodné vo všetkých pobočkách (databázach).
  • Pole Čiarový kód je vhodné využiť aj v ostatnej komunikácii, keďže čiarový kód je jednoznačný pre každý tovar, ktorý ho má pridelený.

K položke dokladu pripájať aj čiarový kód

K položke dokladu pripájať aj výrobné (sériové) čísla

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018