Pomocník systému OBERON
Nastavenia XML komunikácie

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Nastavenia XML komunikácie

Základné informácie

Formulár o nastaveniach XML komunikácie je bližšie popísaný v téme Nastavenia XML komunikácie.

Formulár o detailnejších nastaveniach XML komunikácie je bližšie popísaný v téme Podrobné nastavenia komunikácie XML.

Príbuzné témy