Pomocník systému OBERON
Nastavenia XML komunikácie

Základné informácie

Formulár o nastaveniach XML komunikácie je bližšie popísaný v téme Nastavenia XML komunikácie.

Formulár o detailnejších nastaveniach XML komunikácie je bližšie popísaný v téme Podrobné nastavenia komunikácie XML.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018