Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - import údajov

Tento formulár je dostupný v rôznych knihách (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, príjemky, výdajky, peňažný denník) po kliknutí na tlačidlo Možnosti. Umožňuje importovať doklad zo súboru vo formáte XML.

 Sprievodca umožní nastaviť:

  1. Cestu a názov súboru XML, z ktorého bude import vykonávaný. Pre exporty a importy údajov je vhodné použiť adresár C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať export v základnom formáte OBERON XML.
Postup importu je bližšie popísaný v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018