Pomocník systému OBERON
Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Funkcia Priradiť položku dokladu ku skladovej karte umožňuje priradiť neskladovú položku k už existujúcej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu. Neskladové položky dokladu vznikajú pri XML komunikácií - po naimportovaní dokladov niektoré položky dokladu môžu byť zvýraznené červenou farbou, je to príznak pre neskladové položky, teda položky, ktoré nie sú priradené k žiadnej skladovej karte.

Príbuzné témy