Pomocník systému OBERON
Formulár Záväzok

Formulár Záväzok umožňuje pridať, upravovať údaje o prijatých faktúrach (záväzkoch) v systéme OBERON. Formulár je dostupný cez ponuku Fakturácia - Kniha záväzkov, tlačidlo Nový.

Popis formulára Záväzok

Typ dokladu

Číslo dokladu

Externý doklad

Forma úhrady

Obchodný partner

Položky dokladu

Účtovné predvoľby

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Záväzok sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Zľava na doklad F7

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Vložiť názov položky do predmetu dokladu Ctrl+P

Zobraziť hmotnosť položiek F9

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Zúčtovanie zálohovej faktúry

Vložiť položky z príjemky, pohľadávky, objednávky prijatej alebo vydanej, výdajky

Hromadne vymazať položky

Tlačidlá vo formulári Záväzok

Šablóny

Prílohy

  • Typ dokladu si môže stanoviť používateľ sám. Doplniť, alebo upraviť potrebný doklad je možné vo formulári Typy dokladov.
  • V odôvodnených prípadoch je možné upraviť celkovú rekapituláciu súm dokladu. Podľa predvolených nastavení programu je táto možnosť vypnutá, nastavenie je možné zmeniť v právach používateľa - nastavenie Manuálna úprava celkovej sumy dokladu.
  • Pri úprave súm celkovej rekapitulácie dokladu je niekedy potrebné zrušiť väzbu medzi niektorými poľami, napríklad základ DPH a výška DPH. Túto väzbu je možné zrušiť prípadne opätovne povoliť pomocou skratkových kláves.
  • Faktúry je možné vytvárať aj pomocou Šablón, alebo šablónu aplikovať na už vytvorenú faktúru.
  • Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018