Pomocník systému OBERON
Sprievodca Precenenie dokladu

V OBERON-e je možné preceniť doklad dvoma spôsobmi. V nasledovnej téme sú popísané obidva spôsoby ako je možné zmeniť cenu na doklade, či už na pokladničnom doklade alebo na faktúre alebo výdajke. Prvým spôsobom je precenenie dokladu, pri ktorom sa mení celková suma dokladu. Druhým spôsobom je precenenie podľa skladových kariet, v ktorom sa mení cena v závislosti od obstarávacej alebo nákupnej ceny.

Základné informácie

Precenenie dokladu

Sprievodca Precenenie dokladu upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Týmto spôsobom je možné zmeniť celkovú sumu dokladu, na rozdiel od precenenia podľa skladových kariet, kde sa menia obstarávacie alebo nákupné ceny.

Spôsob precenenia dokladu:

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Pomocou tohto sprievodcu je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne konkrétna cenová hladina. Týmto spôsobom je možné meniť len skladové karty, nie neskladové položky.

Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018