Pomocník systému OBERON
Formulár Typy dokladov

Typy dokladov umožňujú samostatne pre knihu pohľadávok a knihu záväzkov nastaviť atribúty pre pohľadávky a záväzky, ktoré v týchto knihách vznikajú. Atribútmi rozumieme napríklad číselný rad, ku ktorému bude nová pohľadávka (záväzok) priradená, spôsob zaokrúhlenia celkovej sumy na týchto dokladoch, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Formulár Typy dokladov je dostupný z ponuky FakturáciaTypy dokladov.

Popis formulára Typy dokladov - kniha pohľadávok alebo kniha záväzkov

Názov

Druh dokladu

Číselný rad

Zaokrúhlenie

Doklad v cudzej mene

Daňový doklad o zaplatenej zálohe

Typ dokladu bez DPH

Položka dokladu musí obsahovať číslo colného sadzobníka

Nezobrazovať v zozname typov dokladov 

Bližšie informácie o číselných radoch získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018