Pomocník systému OBERON
Požiadavky na zapracovanie XML súboru

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Požiadavky na zapracovanie XML súboru

Jednou z možností ako exportovať údaje z OBERON-u alebo naopak importovať do OBERON-u je pomocou XML komunikácie. XML komunikáciu predstavujú súbory vo formáte XML, ktoré sú pre OBERON presne špecifikované a daného formátu (ide o tzv. natívny formát OBERON XML). Aby vedel OBERON importovať údaje z iného systému s rozdielnou štruktúrou XML súboru, existuje možnosť pred samotným importom automaticky vykonať konverziu (transformáciu) týchto údajov. Konverziu údajov je možné vykonať niekoľkými spôsobmi, pričom najčastejšie je to pomocou XSLT transformačných šablón. Transformačné šablóny sa nachádzajú v ponuke ServisSprávca doplnkov. V prípade, že potrebná transformačná šablóna sa nenachádza v Správcovi doplnkov, je možné vytvoriť transformačnú šablónu podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Postup na zapracovanie XML súboru

V prípade, že máte záujem o vytvorenie novej transformačnej šablóny, je potrebné poslať e-mail na adresu exalogic@exalogic.sk s požiadavkami na XML šablónu. Je dôležité zaslať tieto informácie:

Cena transformačnej šablóny

Cena bude stanovená po úvodnej analýze dát (po zaslaní e-mailu). Orientačne sa cena bude pohybovať od 90 € do niekoľko stoviek € v závislosti od štruktúry dát a od všeobecnej prospešnosti aj pre iných zákazníkov.

Postup nastavenia XML komunikácie

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok alebo Kniha záväzkov. Alebo v ponuke Sklad zvoľte položku Príjemky alebo Výdajky.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť XML komunikácia - import dokladu, prípadne možnosť XML komunikácia - hromadný import dokladov.
  3. Otvorí sa sprievodca, nalistujte súbor, ktorý chcete naimportvať.
  4. V ďalšom kroku vedľa poľa Uplatniť nastavenia XML komunikácie stlačte tlačítko výberu .
  5. Otvorí sa formulár. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Nastavenie XML komunikácie.
  6. Zadajte názov komunikácie. V záložke Konverzia údajov zvoľte typ príkazu v závislosti na type súboru pri importe. V prípade XML zvolte XLTS šablóna, pri CSV zvolte CSV šablónu.
  7. V poli Príkaz cez tlačidlo výberu nalistujte transformačnú šablónu.

  8. Stlačením tlačidla OK bude nastavenie komunikácie ukončené.
Príbuzné témy