Pomocník systému OBERON
Požiadavky na zapracovanie XML súboru

Pre vývojárov > XML komunikácia > Požiadavky na zapracovanie XML súboru

Jednou z možností ako exportovať údaje z OBERON-u alebo naopak importovať do OBERON-u je pomocou XML komunikácie. XML komunikáciu predstavujú súbory vo formáte XML, ktoré sú pre OBERON presne špecifikované a daného formátu (ide o tzv. natívny formát OBERON XML). Aby vedel OBERON importovať údaje z iného systému s rozdielnou štruktúrou XML súboru, existuje možnosť pred samotným importom automaticky vykonať konverziu (transformáciu) týchto údajov. Konverziu údajov je možné vykonať niekoľkými spôsobmi, pričom najčastejšie je to pomocou XSLT transformačných šablón. Transformačné šablóny sa nachádzajú v ponuke ServisSprávca doplnkov. V prípade, že potrebná transformačná šablóna sa nenachádza v Správcovi doplnkov, je možné vytvoriť transformačnú šablónu podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Postup na zapracovanie XML súboru

V prípade, že máte záujem o vytvorenie novej transformačnej šablóny, je potrebné poslať e-mail na adresu exalogic@exalogic.sk s požiadavkami na XML šablónu. Je dôležité zaslať tieto informácie:

Cena transformačnej šablóny

Cena bude stanovená po úvodnej analýze dát (po zaslaní e-mailu). Orientačne sa cena bude pohybovať od 90 € do niekoľko stoviek € v závislosti od štruktúry dát a od všeobecnej prospešnosti aj pre iných zákazníkov.

Príbuzné témy