Pomocník systému OBERON
Internetový obchod PrestaShop - Inštalácia

Skôr ako začnete inštalovať internetový obchod PrestaShop s prepojením na systém OBERON je potrebné, aby ste splnili určité požiadavky v závislosti od použitých technológií:

Podporované verzie Prestashop-u

V aktuálnej verzii OBERON podporuje nasledové verzie:
- Prestashop 1.5.x
- Prestashop 1.6.x

Postup inštalácie

Systém OBERON pri inštalácii internetového obchodu nevyžaduje žiadne špeciálne nastavenia, preto je možné postupovať podľa nižšie uvedeného postupu, prípadne podľa postupu uvedeného v dokumentácii k tomuto internetovému obchodu.

 1. Skôr ako začnete inštalovať internetový obchod PrestaShop, je potrebné získať prihlasovacie údaje na databázový server MySQL. Používateľ musí mať samozrejme práva vytvárať databázu a databázové tabuľky. Pripojte sa na tento databázový server (pomocou databázových nástrojov ako MySQL Workbench alebo www.vasa_domena.sk/phpmyadmin  (ak je táto utilita inštalovaná)). Vytvorte novú prázdnu databázu (databázovú schému), napr. s názvom Prestashop.
 2. Inštalačné súbory internetového obchodu je možné získať na internetovej stránke www.exalogic.sk, prípadne priamo na www.prestashop.com. Pred stiahnutím si je potrebné overiť, či daná verzia systému OBERON podporuje sťahovanú verziu.
 3. Stiahnutý inštalačný súbor prestashop_x.x.x.zip rozbaľte na lokálnom počítači do ľubovoľného adresára. Pripojte sa pomocou FTP pripojenia do adresára na Vašom webhosting-u. Inštalačné súbory môžete nakopírovať na koreňový (root) adresár (súbory PHP budú priamo na koreni), vtedy by bol internetový obchod dostupný na adrese napr. www.vasa_domena.sk. Inštalačné súbory môžete nakopírovať aj do podadresára, napr. eshop, vtedy bude internetový obchod dostupný na adrese www.vasa_domena.sk/eshop. Samozrejme pomocou tzv. alias-u to môže správca webhosting-u upraviť, predchádzajúce uvedené možnosti sú uvedené len ako príklady. 
 4. Po skopírovaní súborov na FTP server inštaláciu spustíte zadaním príkazu do internetového prehliadača www.vasa_domena.sk, prípadne www.vasa_domena.sk/eshop. V internetovom prehliadači sa otvorí sprievodca inštaláciou internetového obchodu Prestashop.
 5. Postupujte v jednotlivých krokoch inštalačného procesu. V minulosti sa občas vyskytli problémy so slovenskou jazykovou mutáciou inštalačného procesu, preto ak sa vyskytnú problémy, vykonajte inštaláciu vo východzom anglickom jazyku. Po inštalácii zmeníte jazykové nastavenia internetového obchodu na Slovenské.
 6. Pri nastavení System Configuration sa zadáva pripojenie k databáze, ktorú ste vytvorili v kroku 1.
      - Database server address:         localhost
      - Database name:  prestashop   (podľa kroku 1)
      - Database login:                        (zadáva sa prihlasovacie meno)
      - Database password:                 (zadáva sa prihlasovacie heslo)
      - Database Engine:                      InnoDB
      - Tables prefix:                            ps_
 7. V kroku Shop Configuration sa nachádzajú nastavenia daného internetového obchodu. Zadajte požadované údaje. Nastavenie Install demo products odporúčame vypnúť, keďže na odskúšanie internetového obchodu je možné použiť skúšobnú databázu OBERON. Pokračujte v inštalácii.
 8. Po úspešnom ukončení inštalácie je potrebné opäť sa pripojiť pomocou FTP na Váš webhosting a vymazať adresár Install. Vzhľadom na bezpečnosť je potrebné premenovať adresár pre správu internetového obchodu s názvom admin na iný názov napr. admin123.
 9. V internetovom prehliadači sa prihláste do administrátorskej zóny internetového obchodu, napr.  www.vasa_domena.sk/admin123 alebo  www.vasa_domena.sk/eshop/admin123. Nasledovne môžete začať s ďašími nastaveniami internetového obchodu, s nastaveniami vzhľadu a pod. Dôležitými sú nastavenia krajiny, meny, sadzieb DPH, základné údaje o účtovnej jednotke, platobné moduly a pod.
 10. Dôležité! Po inštalácii nastavte automatické zálohovanie SQL databázy internetového obchodu a pre otestovanie komunikácie so systémom OBERON pokračujte v téme On-Line internetový obchod.
Knižnica pre komunikáciu s internetovým obchodom PrestaShop nie je v štandardnej inštalácii OBERON-u zahrnutá. Preto je nutné ju nainštalovať pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) v záložke Ovládače.

Ďalšie informácie

Ak už prevádzkujete funkčný internetový obchod Prestashop, ktorý obsahuje produkty, obrázky, stromovú štruktúru kategórií a potrebujete ho prepojiť so systémom OBERON, existuje možnosť jednorazového exportu údajov z internetového obchodu a jeho následný import do systému OBERON - viac informácií je možné získať v téme Import skladových kariet z Prestashop-u.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018