Pomocník systému OBERON
Aplikácia ASTON - nastavenie snímania pre Zebra TC26s

Mobilné riešenia > ASTON > Aplikácia ASTON - nastavenie snímania pre Zebra TC26s

Táto téma Pomocníka obsahuje postup nastavenia snímania čiarových kódov v aplikácii ASTON - mobilný skladník pre mobilný terminál Zebra TC26s, a to naimportovaním profilu (odporúčaný spôsob).

Hoci na prácu s aplikáciou ASTON možno použiť aj mobilné terminály od iných dodávateľov (ako napr. Zebra TC26s), odporúčame použitie mobilného terminálu OBERON Data Assistant (ODA S1-KODA S2Odporúčané riešenia. Pri iných mobilných termináloch nie je garantovaná plná integrita takýchto zariadení s aplikáciou ASTON (napr. pri snímaní čiarového kódu sa kurzor automaticky nenastaví do poľa, do ktorého sa má čiarový kód nasnímať a pod.).

Nastavenie snímania naimportovaním profilu

  1. V mobilnom termináli Zebra TC26s otvorte aplikáciu DataWedge.
  2. V ponuke DataWedge Profiles kliknite na ikonu s tromi bodkami a vyberte ponuku Settings:


       
  3. Otvorí sa ponuka DataWedge Settings. Vyberte možnosť Import Profile. Do mobilného zariadenia stiahnite profil dwprofile_ASTON.db z webovej stránky www.exalogic.sk , sekcia Na stiahnutie, Mobilné riešenia, ASTON – doplnok Zebra TC26s.
  4. Profil ASTON musí byť v pozícii Enabled (povolený).


  5. Nastavenie profilu je ukončené.
Príbuzné témy