Pomocník systému OBERON
Formulár Súčty stĺpcov peňažného denníka

Formulár Súčty stĺpcov peňažného denníka umožňuje zobraziť súčty stĺpcov peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Peňažný denník, tlačidlo Možnosti.

Základné informácie

Príbuzné témy