Pomocník systému OBERON
Formulár Zostatky pokladne/bankového účtu

Formulár umožňuje zobraziť zostatky pokladní alebo bankových účtov. Formulár je prístupný z Peňažného alebo Účtovného denníka, tlačidlo Možnosti.

Popis formulára Zostatky pokladne/bankového účtu

Pokladňa/bankový účet

Pomocou tlačidla výberu vyberte zo zoznamu Hlavnú pokladňu alebo bankový účet. Bankový účet firmy sa zadáva z ponuky FirmaVlastné bankové účty.

Obdobie

Ak sa v poli Obdobie zvolí Celý účtovný rok, jednotlivé obraty a zostatky budú uvedené v členení po mesiacoch, ak sa zvolí konkrétny mesiac, obraty a zostatky budú uvedené za daný mesiac (len v dňoch, keď bol uskutočnený obrat).
Príbuzné témy