Pomocník systému OBERON
Formulár Zostatky pokladne/bankového účtu

Formulár Zostatky pokladne/bankového účtu umožňuje zobraziť zostatky pokladní alebo bankových účtov v module Účtovníctvo. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoPeňažný denník alebo Účtovný denník, tlačidlo Možnosti.

Popis formulára Zostatky pokladne/bankového účtu

Pokladňa/bankový účet

Pomocou tlačidla  vyberte zo zoznamu pokladňu alebo bankový účet nadefinovaný v ponuke FirmaVlastné bankové účty.

Obdobie

Ak sa v poli Obdobie zvolí Celý účtovný rok, jednotlivé obraty a zostatky sa zobrazia v členení po mesiacoch. Ak sa zvolí konkrétny mesiac, zobrazia sa obraty a zostatky za daný mesiac (len v dňoch, keď bol uskutočnený obrat).
Príbuzné témy