Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Import kurzového lístka z ECB, ktorá bude importovať kurzový lístokEurópskej centrálnej banky (ECB) do databázy účtovnej jednotky (firmy). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'

Kódy mien

Zadávajú sa kódy mien oddelené čiarkou a medzerou, ktoré sa majú zahrnúť do importu.
Zadávajú sa databázy (firmy), do ktorých sa bude importovať stiahnutý kurzový lístok.V zozname môže byť uvedených viacero firiem. Pridať firmu (databázu) do zoznamu je možné kliknutím na symbol . Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je potrebné vybrať databázu a jej umiestnenie.
Príbuzné témy