Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka' umožňuje vykonať nastavenia automatickej úlohy Import kurzového lístka z ECB, ktorá bude automaticky v pravidelných intervaloch importovať kurzový lístokEurópskej centrálnej banky (ECB) do databázy účtovnej jednotky (firmy). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'

Kódy mien

Zadávajú sa kódy mien oddelené čiarkou a medzerou, ktoré sa majú zahrnúť do importu.
Zadávajú sa databázy (firmy), do ktorých sa bude importovať stiahnutý kurzový lístok. V zozname môže byť uvedených viacero firiem. Pridať firmu (databázu) do zoznamu je možné kliknutím na symbol . Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je potrebné vybrať databázu a jej umiestnenie.
Príbuzné témy