Pomocník systému OBERON
Preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o dialógovom okne týkajúcom sa informácie o potrebe preúčtovania neuhradenej DPH na uhradenú.

Základné informácie

Pre potreby uplatnenia nároku na odpočet DPH sú účtovné jednotky povinné viesť analytickú evidenciu nezaplatenej a zaplatenej DPH.
Príbuzné témy