Pomocník systému OBERON
Chyba pri spúšťaní aplikácie eDane

Popis problému

Pri spúštaní programu eDane/Java sa zobrazí chybové hlásenie (obrázok č. 1). Problémom je, že stránka Finančnej správy nie je nastavená ako dôverhodná v programe Java. 

Obrázok č. 1: Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pri spustení aplikácie eDane/Java 

Riešenie problému

  1. Otvorte Ovládací panel a zvoľte položku Programy.
  2. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte položku Java. Zobrazí sa formulár (obrázok č. 2).
  3. V záložke Security stlačte tlačidlo Edit Site List...
  4. Kliknite na tlačidlo Add a zadajte adresu http://edane.dnsr.sk.
  5. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí formulár Security Warning, v ktorom stlačte tlačidlo Continue.
  6. Výnimka na stránku edane.dnsr.sk bola pridaná do zoznamu výnimiek.
  7. Stlačením tlačidla OK sa výnimka uloží.
Obrázok č. 2: Povolenie výnimky pre aplikáciu eDane/Java 

 

Ak používate PROXY server, musia byť povolené adresy:

http://edane.drsr.sk/

https://ekr.financnasprava.sk/DRSREkrWeb/DRSREkr.asmx

https://ekrupl.financnasprava.sk/NAP.Ext.Svc.Wcf/ExtService.svc

Príbuzné témy