Pomocník systému OBERON
Poznámky k účtovnej závierke - export a podanie

Základné informácie > Import a export údajov > Poznámky k účtovnej závierke - export a podanie

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie k vytvoreniu a podaniu poznámok k účtovnej závierke v systéme OBERON.

Základné informácie

Poznámky k účtovnej závierke v OBERON-e sú vypracované len pre podvojné účtovníctvo (teda nie pre mikro účtovnú jednotku a neziskové organizácie).

Technické požiadavky

Do počítača je potrebné podľa nasledujúceho postupu nainštalovať aplikáciu eDANE/Java.

Od 2. novembra 2022 starú verziu aplikácie eDane nahrádza nová verzia aplikácie, ktorá obsahuje všetky funkcie pôvodnej verzie. Finančná správa upozorňuje, že podania prostredníctvom starej verzie aplikácie nebudú po 2. novembri 2022 akceptované.
 1. Odinštalovanie starej verzie - na bezproblémové fungovanie je potrebné starú verziu eDane (nainštalovanú pred 11.08.2022) odinštalovať a nainštalovať novú.
 2. Inštalácia aplikácie D.Launcher/D.Suite pre Windows - v ďalšom kroku je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu D.Launcher/D.Suite pre systém Windows. Inštalačný balík je dostupný na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie. Odporúčame inštaláciu celého balíka aplikácií, ktorého súčasťou je aj aplikácia D.Launcher/D.Suite.
 3. Inštalácia rozšírenia D.Bridge 2 do vybraných webových prehliadačov - podmienkou úspešného podpisovania cez aplikáciu D.Launcher v2.x je inštalácia a povolenie rozšírenia D.Bridge 2 do webových prehliadačov Chrome, Chromium, Opera, MS EdgeFirefox. Inštalačné súbory sú dostupné na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie po kliknutí na názvy jednotlivých webových prehliadačov. Rozšírenie do MS Internet Explorer nie je potrebné.
 4. Inštalácia aplikácie eDane/Java - na webovej stránke Finančnej správy SR spustite aplikáciu eDane/Java kliknutím na jej logo. Otvorí sa okno, v ktorom kliknite na odkaz Zobraziť viac informácií a následne na tlačidlo Nainštalovať a spustiť.
 5. Inštalácia aktuálnej verzie OBERON-u - nová verzia aplikácie eDane je implementovaná do systému OBERON od verzie Október/2022 (táto verzia OBERON-u už vyžaduje novú verziu aplikácie eDane).

Postup vytvorenia výkazu Poznámky

 1. Pred vytvorením poznámok je potrebné najskôr vytvoriť účtovnú závierku. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu Účtovná závierka. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 2. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu Účtovná závierka - poznámky.
 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Zvoľte:
     - súbor, ktorý sa má použiť (predvolený alebo existujúci súbor),
     - obdobie, za ktoré sa poznámky zostavia,
     - spôsob zaokrúhľovania údajov (nezaokrúhľovať alebo zaokrúhľovať na celé eurá),
     - členenie.
 4. Poznámky sa vyexportujú do prednastaveného adresára C:\OBERON\_Export_Import\.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa poznámky otvoria v textovom editore (Word, OpenOffice, LibreOffice...), v ktorom je možné poznámky upraviť.
 6. Tabuľky, ktoré sú prázdne, je možné v textovom editore vymazať. Keď sú poznámky hotové, uložte ich do formátu DOC alebo PDF.

Odoslanie poznámok pomocou aplikácie eDane/Java

 1. Spustite aplikáciu eDane. Keďže program kontroluje aktuálnosť výkazov v komunikácii so serverom daňového riaditeľstva, odporúčame mať počítač pripojený k internetu.
 2. Vyberte príslušný výkaz v ponuke Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva - Účtovná závierka. Po výbere dokumentu sa načíta konkrétne tlačivo pripravené na vyplnenie. Vyplňte ho - bližší postup je k dispozícii v téme Export výkazov do aplikácie eDane.
 3. Ďalším krokom je nahratie poznámok účtovnej závierky. V ľavom spodnom rohu (Obrázok č. 1) stlačte tlačidlo Správa príloh. Otvorí sa formulár, v ktorom nalistujte poznámky vyexportované z OBERON-u.
 4. Vyberte Typ prílohy podľa formátu, v ktorom máte poznámky uložené (DOC, PDF).
Obrázok č. 1: Správa príloh v eDane/Java

Odoslanie poznámok prostredníctvom portálu Finančnej správy SR

 Poznámky k účtovnej závierke je možné priložiť aj po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR ako prílohu k načítanej účtovnej závierke.

 Obrázok č. 2: Správa príloh na portáli Finančnej správy SR

Príbuzné témy