Pomocník systému OBERON
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Táto téma Pomocníka obsahuje postup vytvorenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup vytvorenia daňového priznania

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Vozidlá, Vozidlá. Zobrazí sa zoznam vozidiel evidovaných v programe. Kurzorom označte vozidlo, ku ktorému chcete vytvoriť daňové priznanie, a stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Vozidlo, v ktorom skontrolujte nasledujúce údaje, ktoré sú nevyhnutné na korektné vytvorenie daňového priznania:
  • v záložke Základné údaje – počet náprav, kategória, druh, objem, výkon,
  • v záložke Rozšírené – dátum prvej evidencie vozidla, prípadne dátum evidencie a dátum zániku (v prípade, že vozidlo sa na podnikanie nepoužívalo celý rok),
  • v záložke Spotreba – primárne PHL (druh paliva).
 2. Zvoľte ponuku FirmaPriznania a výkazy. Stlačte tlačidlo Pridať a vyberte druh výkazu Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.
 3. Otvorí sa sprievodca, v ktorom postupne vyberte obdobie, druh daňového priznania (riadny, opravný, dodatočný), zaplatené preddavky na daň.
 4. V ďalšom kroku sprievodcu na zobrazenie daňového priznania zvoľte možnosť Zobraziť výkaz v náhľade na obrazovke.
 5. Na podanie daňového priznania v aplikácii eDane/Java zvoľte možnosť Exportovať výkaz do súboru a začiarknite voľbu Otvoriť výkaz v programe eDane - po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí požadovaný výkaz (XML) a následne sa vykoná automatický import údajov do aplikácie eDane (aplikácia sa následne otvorí a zobrazí formulár daňového priznania s importovanými údajmi).
Príbuzné témy