Pomocník systému OBERON
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Základné informácie

Postup vytvorenia daňového priznania

 1. V ponuke Vozidlá zvoľte položku Vozidlá.
 2. Zobrazí sa zoznam vozidiel evidovaných v programe OBERON. K danému vozidlu musia byť vo formulári zadané nasledovné údaje:
     - v záložke Základné údaje – počet náprav, kategória, druh, objem, výkon 
     - v záložke Rozšírené – dátum prvej evidencie vozidla, prípadne dátum evidencie a dátum zániku (v prípade, že vozidlo sa na podnikanie nepoužívalo celý rok)
     - v záložke Spotreba – Primárne PHL (druh paliva)
 3. V ponuke Firma zvoľte položku Priznania a výkazy.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať a vyberte Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.
 5. Otvorí sa sprievodca, v ktorom postupne vyberiete obdobie, druh daňového priznania (riadny, opravný, dodatočný), zaplatené preddavky na daň.
 6. V ďalšom kroku sprievodcu pre zobrazenie daňového priznania zvoľte možnosť Zobraziť výkaz v náhľade na obrazovke.
 7. Pre podanie daňového priznania do programu eDane/Java zvoľte možnosť Otvoriť výkaz v programe eDane. Keďže je problém s automatickým otvorením priznania na strane programu eDane/Java, je potrebné po spustení programu eDane/Java v ponuke Daňové dokumenty/Daň z motorových vozidiel vybrať položku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie ...
Postup vytvorenia daňového priznania v programe eDane/Java získate v téme Export výkazov do aplikácie eDane.
Príbuzné témy