Pomocník systému OBERON
Zákaznícke displeje

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Zákaznícke displeje > Zákaznícke displeje

Základné informácie

Inštalácia

 1. Pre niektoré typy displejov (ELCOM ED-2500R) je potrebné najskôr nainštalovať ovládač daného displeja:
      Disp20C, EPSON 20 znakov x 2 riadky - nie je potrebná inštalácia ovládača
      ELCOM ED-2500R -
  ovládač displeja (súbor ED2500R.dll, nachádza sa na inštalačnom CD OBERON) je potrebné nakopírovať do adresára s programom OBERON.
 2. V programe OBERON zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Zariadenie.
 3. Zadajte názov a vyberte druh zariadenia Zákaznícke displeje. Zadajte údaje do ďalších polí.
 4. Pomocou tlačidla Nastaviť zariadenie otvorte formulár Zákaznícky displej. Nastavte komunikačný port, do ktorého je zariadenie pripojené. Ak je displej správne nastavený, zobrazí sa na ňom informácia o pripojenom porte a aktuálny dátum a čas.
 5. Inštalácia zákazníckeho displeja je ukončená.
Príbuzné témy