Pomocník systému OBERON
Odporúčané riešenia

Systém OBERON podporuje celý rad pripojiteľných zariadení (fiškálne tlačiarne, platobné POS terminály, čítačky dokladov, elektronické váhy atď.) a externých súvisiacich produktov a služieb (internetové obchody, cloudové riešenia, hotelové riešenia, vernostné systémy atď.).

Keďže škála podporovaných riešení ja veľmi široká a neustále sa rozširuje, rozhodli sme sa v Pomocníku OBERON a na webovej stránke www.exalogic.sk zaviesť označovanie vybraných riešení ikonou s textom Odporúčané riešenie (resp. zjednodušenou ikonou ). Toto označenie má slúžiť používateľom OBERON-u na lepšiu orientáciu a jednoduchší výber spomedzi podporovaných (dostupných) riešení.


Aj keď OBERON spravidla podporuje viac ako jedno riešenie daného typu, často je možné vybrať spomedzi nich také, ktoré možno označiť za odporúčané. Takéto označenie automaticky neznamená, žeby ostatné riešenia boli nevhodné. Odporúčané riešenie je také, ktoré nejakým spôsobom vyniká - napr. škálou podporovaných funkcií, pomerom kvality a ceny, dostupnosťou a pod. Zjednodušene možno povedať, že odporúčanými riešeniami sú produkty alebo služby, pre ktoré by sa rozhodli tvorcovia systému OBERON.

Zoznam odporúčaných riešení

Príbuzné témy