Pomocník systému OBERON
Rezervačný formulár Beds24

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Rezervačný formulár Beds24

V systéme OBERON existuje možnosť vytvoriť rezervačný formulár ubytovania (web booking engine, internet booking engine, smart booking engine, on-line booking system...) na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia a prepojiť ho s modulom Hotelová recepcia. Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z možností, ako môžu používatelia systému OBERON zriadiť na webovej stránke svojho ubytovacieho zariadenia rezervačný formulár ubytovania - použitím riešenia firmy Beds24. Pre používateľov OBERON-u je rezervačný formulár Beds24 odporúčaným rezervačným formulárom ubytovania Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Rezervačný formulár

Obrázok č. 1: Rezervačný formulár Beds24

 

Rezervačný miniformulár

Obrázok č. 2: Rezervačný miniformulár

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Rezervačný formulár Beds24.

Implementácia rezervačného formulára Beds24

1. Postup inštalácie pluginu pre Beds24 do WordPressu

  1. Prihláste sa do administračného rozhrania svojej webovej stránky vytvorenej vo WordPresse.
  2. V ponuke Nástenka (Dashboard) kliknite na položku Pluginy (Plugins) a následne na Pridať nový (Add new).
  3. Vyhľadajte plugin pre Beds24 (Beds24 Online Booking).
  4. Po vyhľadaní pluginu kliknite na Inštalovať teraz (Install) a následne plugin aktivujte.

2. Nastavenie vzhľadu a pridanie rezervačného miniformulára na webovú stránku   

Pri nastaveniach rezervačného miniformulára je pred vygenerovaním kódu nutné do poľa Redirect URL zadať adresu podstránky, na ktorej budete mať umiestnený rezervačný formulár (pozri Obrázok č. 2).
Obrázok č. 3: Zadanie adresy podstránky rezervačného formulára do poľa Redirect URL

 

3. Nastavenie vzhľadu a pridanie rezervačného formulára na webovú stránku


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy