Pomocník systému OBERON
Prepojenie Beds24 s Booking.com

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Prepojenie Beds24 s Booking.com

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako prepojiť manažér rezervačných kanálov Beds24 s rezervačným portálom Booking.com. Analogicky je možné nastaviť prepojenie aj s inými rezervačnými portálmi ubytovania (Expedia, Airbnb atď.). Pred samotným prepojením je potrebné mať vytvorené účty tak na stránke Booking.com, ako aj na stránke Beds24, pričom na Beds24 je možné využívať účet 30 dní bezplatne.

1. Nastavenie na strane Booking.com

 1. Prihláste sa do administračného rozhrania Booking.com. V ponuke Účet vyberte položku Poskytovateľ prepojenia.


 2. V prvom kroku vyberte poskytovateľa, v našom prípade Beds24. Typ pripojenia môže byť:
  • Full connection (two-way) - úplné pripojenie obojsmerné - vyberte túto možnosť,
  • Only reservations (one-way) - iba rezervácie,
  • Only rates and availability - iba ceny a dostupnosť.
 3. V ďalšom kroku vyjadrite súhlas s akceptáciou XML služieb.
 4. Po vašom súhlase môže akceptácia zo strany Beds24 trvať niekoľko minút až hodín.
 5. V ďalšom kroku ešte raz vyjadrite súhlas s vytvorením prepojenia s Beds24. Budete upozornení, že ceny a obsadenosť budete upravovať už len v Beds24.
 6. Potrvá zase niekoľko minút až hodín, kým si Beds24 stiahne ceny a obsadenosť z Booking.com.
 7. V Booking.com je v závislosti od požiadaviek cenotvorby potrebné mať nastavené cenové kategórie (cenové hladiny, sadzby), ktorým sa automaticky vygenerujú identifikačné čísla (ID). Cenové kategórie sa spravidla nastavujú v závislosti od počtu nocí (napr. osobitné cenové hladiny sa nastavia pre ubytovania na 1 noc, 2 a viac nocí, 4 a viac nocí atď.). Identifikačné čísla (ID) uvedených cenových kategórií sa následne zadávajú v účte ubytovacieho zariadenia v Beds24 (pozri nižšie). Viac informácií k nastaveniu cenotvorby v Beds24 získate v téme Nastavenie cenotvorby v Beds24.

2. Nastavenie na strane Beds24

 1. Prihláste sa do svojho účtu na Beds24. V ponuke Settings vyberte položku Channel Manager. Zobrazia sa všetky rezervačné kanály, ktoré môžete prepojiť.

   
 2. Zvoľte položku Booking.com. Zadajte ID hotela, ID izieb a ID cenových hladín. Jednotlivé ID zistíte v administračnom rozhraní Booking.com.
Firma EXALOGIC ponúka spoplatnenú pomoc s implementáciou Beds24 spravidla formou vzdialenej pomoci. Viac informácií o službe získate v téme Pomoc s implementáciou Beds24.
Príbuzné témy