Pomocník systému OBERON
Nastavenie Beds24.com (prepojenie s Booking.com)

Podľa tejto témy Pomocníka je možné prepojiť manažéra rezervačných kanálov (Channel Manager) s rezervačným kanálom. V tomto konkrétnom prípade ide o systém Beds24.com a rezervačný portálom Booking.com. Podobne je však možné prepojiť napríklad Beds24.com s rezervačnými portálmi Expedia, Airbnb a mnoho ďalšími.

Pred samotným prepojením je potrebné mať vytvorené účty tak na stránke Booking.com, ako aj na stránke Beds24.com, pričom Beds24 umožňuje vytvoriť 30 dňový skúšobný režim bez poplatkov.

Postup ako prepojiť Beds24 s rezervačným portálom Booking.com

Nastavenie na strane Booking.com

 1. Prihláste sa do extranetu Booking.com. Kliknite na Účet a vyberte Channel manager. 2. V prvom kroku vyberte poskytovateľa, v našom prípade Beds24. Typ pripojenia môže byť:
     - Full connection (two-way) - úplné pripojenie obojsmerné - vyberte túto možnosť,
     - Only reservations (one-way) - iba rezervácie,
     - Only rates and availability - iba ceny a dostupnosť. 3. V ďalšom kroku vyjadríte súhlas s akceptáciou XML služieb.
 4. Po vašom súhlase bude trvať akceptácia zo strany Beds24 niekoľko minút až hodín.
 5. V ďalšom kroku ešte raz vyjadríte súhlas s vytvorením prepojenia s beds24. Budete upozornení, že ceny a obsadenosť budete upravovať už len v Beds24.
 6. Potrvá zase niekoľko minút až hodín, kým si Beds24 stiahne ceny a obsadenosť z Booking.com.

Nastavenie na strane Beds24

 1. Prihláste sa do svojho účtu na Beds24. Vyberte ponuku Settings a položku Channel Manager. Zobrazia sa všetky rezervačné kanály, ktoré môžete pripojiť.

   
 2. Vyberte Booking.com. Zadajte ID hotela, ID izieb a ID cien. Jednotlivé ID zistíte v extranete Booking.com.
 3. V ponuke Accounts, zvoľte položku Account Access - v sekcii API Key 1 zadajte do poľa API Key ľubovolný prístupový klúč (akoby heslo), pomocou ktorého bude OBERON pristupovať k beds24.com. Tento kľúč sa zadáva do program OBERON Center.
 4. V ponuke Properties, zvoľte položku Link - v sekcii API Access zadajte do poľa propKey zadajte ľubovolný prístupový klúč (akoby heslo), pomocou ktorého bude OBERON pristupovať k beds24.com. Tento kľúč sa používa interne pri komunikácii programu OBERON Center a beds24.com.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018