Pomocník systému OBERON
Formulár Účtovanie dokladov

Popis formulára Účtovanie dokladov

Číslo účtovania

Evidencia

Obdobie

Správy o priebehu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018