Pomocník systému OBERON
Účtovná závierka účtovného denníka

Táto položka aktivuje sprievodcu, ktorý umožňuje vykonať účtovnú závierku.

Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Zadať počiatočné stavy možno aj manuálne. V novom účtovnom období v peňažnom denníku pridajte nový zápis s kódom účtovného pohybu Počiatočný stav.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018