Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad cien

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Grafický prehľad cien

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Grafický prehľad cien v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Formulár Grafický prehľad cien

 

Príbuzné témy