Pomocník systému OBERON
Otvorenie agendy (firmy)

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Otvorenie agendy (firmy)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Otvorenie agendy (firmy) v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie   

Pri vytvorení novej firmy alebo v prípade, že používateľ nemá nastavené žiadne heslo (prípadne pri použití napríklad DEMO databázy) na prihlásenie nie je potrebné zadávať žiadne heslo (stačí kliknúť na tlačidlo OK).
Obrázok č. 1: Formulár Otvorenie agendy (firmy) - zobrazuje zoznam firiem aj s umiestnením databázy

 

Jednotlivé firmy môžu na ukladanie údajov využívať ten istý, prípadne iný databázový systém. Tak typ databázy, ako aj ďalšie aktuálne informácie o databáze, sú symbolizované nasledujúcimi ikonami:

 1. Databázy MS ACCESS
  •  - Databáza firmy sa nachádza v štandardnom adresári \OBERON\Data_U\.
  •  - Databáza firmy sa nachádza v štandardnom adresári, ale je staršej verzie ako program (je potrebné vykonať transformáciu).
  •  - Databáza firmy sa nachádza v lokálnom počítači, ale v inom adresári ako Data_U.
  •  - OBERON eviduje firmu s databázou v lokálnom počítači, ale táto databáza sa v zadanom umiestnení nenachádza (je zmazaná, presunutá alebo poškodená).
  •  - Databáza firmy sa nachádza v inom počítači a OBERON k nej pristupuje pomocou lokálnej počítačovej siete (LAN).
  •  - Databáza firmy sa nachádza v inom počítači, ale počítač nie je prístupný cez LAN. Sieťovú jednotku, v ktorej je umiestnená databáza, nebolo možné pripojiť. Počítač, v ktorom je databáza, pravdepodobne nie je zapnutý, prípadne nie je funkčná LAN.
  •  - Databáza firmy sa nachádza na USB kľúči.
 2. SQL SERVER
  •  - Databáza firmy sa nachádza v MySQL Serveri.
  •  - Databáza firmy sa nachádza v Microsoft SQL Serveri.
  •  - Databáza firmy typu SQL nie je dostupná.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Otvorenie agendy (firmy).
Príbuzné témy