Pomocník systému OBERON
Otvorenie agendy (firmy)

 

 Obrázok č. 1: Formulár Otvorenie agendy (firmy) - zobrazuje zoznam firiem aj s umiestnením databázového súboru
 

Jednotlivé firmy môžu na ukladanie údajov využívať to isté, prípadne iné databázové prostredie. Databázové prostredia sú symbolizované ikonkami pred názvom databázy:

 1. Databázy MS ACCESS
  • - Databáza firmy sa nachádza v štandardnom adresári \OBERON\Data_U\.
  •  - Databáza firmy sa nachádza v štandardnom adresári, ale je staršej verzie ako program (je potrebné vykonať transformáciu).
  • - Databáza firmy sa nachádza v lokálnom počítači, ale v inom adresári ako Data_U.
  •  - OBERON eviduje firmu s databázou v lokálnom počítači, ale táto databáza sa v zadanom umiestnení nenachádza (je zmazaná, presunutá alebo poškodená).
  • - Databáza firmy sa nachádza v inom počítači a OBERON k nej pristupuje pomocou lokálnej počítačovej siete (LAN).
  •   - Databáza firmy sa nachádza v inom počítači, ale počítač nie je prístupný cez LAN. Sieťovú jednotku, v ktorej je umiestnená databáza, nebolo možné pripojiť. Počítač, v ktorom je databáza, pravdepodobne nie je zapnutý, prípadne nie je funkčná LAN.
  •  - Databáza firmy sa nachádza na USB kľúči.
 2. SQL SERVER
  •  - Databáza firmy sa nachádza v MySQL Serveri.
  •  - Databáza firmy sa nachádza v Microsoft SQL Serveri.
  •  - Databáza firmy typu SQL nie je dostupná. 

Funkcie formulára Otvorenie agendy (firmy)

Nová Firma

Nalistovať

Odstrániť

Možnosti

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018