Pomocník systému OBERON
Inštalácia OBERON-u

Základné informácie

Pri inštalácii je potrebné, aby mal používateľ na operačný systém Windows práva administrátora, t. j. inštaláciu je potrebné spustiť pod administrátorským účtom. Samozrejme potrebuje vedieť administrátorské heslo, čo býva v podnikovej sfére pomerne častý problém.

Získanie inštalačných súborov

Postup prvotnej inštalácie

  1. Stiahnite súbor oberon_setup.exe zo stránky http://exalogic.sk/na-stiahnutie/ a spustite ho.
  2. Inštaláciu je možné začať spustením inštalačnej sady (súbor oberon_setup.exe), ale s právami administrátora. 
  3. Po spustení inštalácie sa zobrazí Sprievodca inštaláciou, v ktorom je možné prípadne zmeniť cieľový adresár, do ktorého sa má systém OBERON nainštalovať.
  4. Po úspešnej inštalácii programových súborov je potrebné v prípade prvotnej inštalácie vytvoriť databázu účtovnej jednotky, v prípade sieťovej inštalácie stačí vybrať už existujúcu databázu. Pokračovať v inštalácii je možné v ďalšej téme  Vytvorenie účtovnej jednotky, v prípade sieťovej inštalácie je možné získať ďalšie informácie v téme O sieťovej inštalácii.

Videonávod:

K téme je spracovaný videonávod Aktualizácia systému OBERON, ktorý je dostupný na internetovej stránke http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/aktualizacia-systemu-oberon/. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutie - Videonávody.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018