Pomocník systému OBERON
Výpočet priemerov

Základné informácie 

Výpočet ročného priemeru

Príklad
Kopírovať kód
Príklad:
Priemerný počet pracovných hodín je 174 hod./mesiac pri pracovnom čase 40 hod./týždeň. 
40 hod./týždeň x 4,3482 = 173,928 = 174 hod./mesiac 
Priemerný počet kalendárnych týždňov za mesiac = 4,3482 
365,25 dní/rok : 7 dní/týždeň = 52,1786 týždeň/rok 
52,1786 : 12 mesiacov = 4,3482 týždeň/mesiac 

Výpočet trojmesačného priemeru

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018