Pokladnica OBERON

Univerzálna registračná pokladnica pre rôzne typy prevádzok.

Vytvorte z Vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú na sklad a účtovníctvo. Pokladnica je prispôsobená pre veľkoobchod, maloobchod, reštauráciu, prípadne dotykový displej s režimom FastFood.

Registračnou pokladnicou môže byť akýkoľvek počítač

Pokladnica OBERON je jeden z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. V spolupráci s fiškálnou tlačiarňou umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Primárnou úlohou registračnej pokladnice je evidencia tržby za predaj tovarov a služieb, pričom obsahuje množstvo ďalších zaujímavých funkcií a možností.

Môžete pripojiť celý rad fiškálnych modulov, registračných pokladníc v režime on-line, displejov, váh a množstvo ďalších prídavných zariadení. Pokladnica OBERON pozná veľkoobchodný, maloobchodný, reštauračný režim, prípadne špeciálne režimy činnosti ako je fast-food.

Základné funkcie

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v prevádzkach
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, faktúry
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, presuny, tlač na bonovacej tlačiarni
 • Štandardný režim - ovládanie pomocou klávesnice alebo myši
 • Dotykový displej - štandardný - štandardné ovládanie dotykom
 • Režim - Fast food - predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami

Licencia v cene modulu Sklad

Možnosťami sa prispôsobí prevádzke

Veľký počet podporovaných zariadení

Možnosť vyskúšať aj bez zariadenia

Pripojiteľné zariadenia

OBERON dokáže komunikovať s rôznymi pripojiteľnými zariadeniami (napr. cez USB alebo RS232 port).

Detailné informácie - Pokladnica OBERON

Modul Pokladnica OBERON umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Aby sa z počítača stala registračná pokladnica, musí byť vybavený fiškálnym modulom, tlačiarňou pokladničných dokladov, prípadne ďalšími prídavnými zariadeniami (displej, peňažná zásuvka atď).

Počítač s pripojeným fiškalnym modulom sa nestane výlučne registračnou pokladnicou, je na ňom možné prevádzkovať aj iný softvér.

Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch predaja

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v maloobchodných prevádzkach
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, úhrada faktúry, zmena predajnej ceny
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, presuny medzi účtami, tlač na bonovacej tlačiarni

Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch zobrazenia

 • Štandardný - ovládanie z klávesnice alebo myši
 • Dotykový displej - štandardné ovládanie dotykom
 • Dotykový displej - Fast food - ovládanie dotykom (alebo myšou), predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami

Základné možnosti

 • vzhľad a funkčnosť pokladnice je možné definovať, rýchle PLU, definovateľné tlačidlá napr. s konkrétnym typom platby, s konkrétnou výškou zľavy
 • predaj je možné vykonávať pomocou čítačky čiarových kódov, výberom zo zoznamu alebo jednoduchým zadaním kódu položky z klávesnice, prípadne pri dotykovom štandardnom režime zobrazenia je možné zadať položku pomocou klávesnice na obrazovke
 • podpora váženia - bežný vážený kód, elektronické váhy, váhoskenery, priemyselné váhy
 • vydávanie tovaru z jedného prípadne viacerých skladov, zúčtovanie výdajky, import položiek z objednávky, úhrada faktúry
 • evidencia hotovosti (výbery a vklady hotovosti)
 • vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky doplatok v hotovosti)
 • jednoduché a rýchle storno dokladu (vrátenie tovaru) a to aj ľubovoľný počet dní spätne (s histórie dokladov)
 • práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov
 • pokročilú prácu s otvorenými účtami, ako presun medzi účtami, ich zlúčenie, opravu a zľavy
 • prácu s pokladničnými dokladmi, dennými a mesačnými uzávierkami a hotovosťou na pokladnici, kniha tržieb
 • možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu, prípadne ku každej položke dokladu
 • automatická tlač štítkov a etikiet pri predaji, neobmedzený počet formátov štítkov, možnosť vlastnej úpravy
 • podpora predaja variantov tovarov (farby, veľkosti)
 • prácu s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad)
 • predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou, možnosť tlače informácií o obchodnom partnerovi (zákazníkovi)
 • pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná). Týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.
 • množstvo tlačových výstupov pre analýzu predaja, grafy
 • podpora pracovných smien
 • vernostný systém OBERON, vernostný systém CardBerg, prepojenie na iné vernostné systémy
 • pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke, kde je pre skúšobné účely možnosť použiť aj virtuálny fiškálny modul
 • podpora exportu a importu údajov medzi centrálou a pobočkami (predajňami) firmy, automatická aktualizácia položiek (cien, množstiev atď.)
 • prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu
 • prehľad o okamžitých tržbách vždy k dispozícii pomocou webovej aplikácie OBERON Web
 • prepojenie so systémom Papaya - mobilný čašník na platforme Android
 • prepojenie so systémom Spectu - elektronický jedálny lístok a mobilný čašník

Inštalácia

 • Pre skúšobné účely a v prípade ďalšej reštauračnej pokladnice je možné s modulom Pokladnica OBERON pracovať aj keď na počítači nie je inštalovaný fiškálny modul (fiškálna tlačiareň). V tomto prípade je možnosť použitia virtuálneho fiškálneho modulu.
 • Pre vyskúšanie prípadne zavedenie do prevádzky je možné použiť pripravenú databázu reštaurácie aj s predpripravenými obrázkami pre režim zobrazenia Dotykový displej - Fast food, vzorovú databázu je možné stiahnuť tu.

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy ku knihe tržieb