Pokladnica OBERON

Univerzálna registračná pokladnica pre rôzne typy prevádzok

Vytvorte z Vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú so skladom a účtovníctvom. Pokladnica je prispôsobená pre veľkoobchod, maloobchod, reštauráciu, prípadne dotykový displej s režimom Fast Food.

Registračnou pokladnicou môže byť akýkoľvek počítač

Pokladnica OBERON je jeden z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. V spolupráci s fiškálnou tlačiarňou (alebo softvérovej VRP) umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Primárnou úlohou registračnej pokladnice je evidencia tržby za predaj tovarov a služieb, pričom obsahuje množstvo ďalších zaujímavých funkcií a možností.

Môžete pripojiť celý rad fiškálnych modulov, registračných pokladníc v režime on-line, displejov, váh a množstvo ďalších prídavných zariadení. Pokladnica OBERON pozná veľkoobchodný, maloobchodný, reštauračný režim, prípadne špeciálne režimy činnosti ako je režim Fast Food.

Základné funkcie

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v prevádzkach
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, faktúry
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, presuny, tlač na bonovacej tlačiarni
 • Štandardný režim - ovládanie pomocou klávesnice alebo myši
 • Dotykový displej - štandardný - štandardné ovládanie dotykom
 • Režim Fast Food - predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami

V cene modulu Skladová evidencia

Možnosťami sa prispôsobí prevádzke

Veľký počet podporovaných zariadení

Možnosť vyskúšať aj bez zariadenia

Pripojiteľné zariadenia

OBERON dokáže komunikovať s rôznymi pripojiteľnými zariadeniami (napr. cez USB, ethernet alebo RS232 port).

Detailné informácie - Pokladnica OBERON

Modul Pokladnica OBERON umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Aby sa z počítača stala registračná pokladnica, musí byť vybavená fiškálnym zariadením (tlačiarňou), tlačiarňou pokladničných dokladov, prípadne ďalšími prídavnými zariadeniami (displej, peňažná zásuvka atď). Počítač s pripojenou fiškálnou tlačiarňou sa nestane výlučne registračnou pokladnicou, je na ňom možné prevádzkovať aj iný softvér.

Od roku 2016 je možné ako fiškálne zariadenie použiť aj "štátnu" VRP (virtuálnu registračnú pokladnicu) prevádzkovanú Finančnou správou SR - hlavnou výhodou je ušetrenie nákladov na obstaranie štandardného fiškálneho zariadenia, viac informácií je možné získať v článku Virtuálna registračná pokladnica (VRP) na plný plyn!

Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch predaja

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v maloobchodných prevádzkach
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, úhrada faktúry, zmena predajnej ceny
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, presuny medzi účtami, tlač na bonovacej tlačiarni

Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch zobrazenia

 • Štandardný - ovládanie z klávesnice alebo myši
 • Dotykový displej - štandardné ovládanie dotykom
 • Dotykový displej - Fast food - ovládanie dotykom (alebo myšou), predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami

Základné možnosti

 • vzhľad a funkčnosť pokladnice je možné definovať, rýchle PLU, definovateľné tlačidlá napr. s konkrétnym typom platby, s konkrétnou výškou zľavy
 • predaj je možné vykonávať pomocou čítačky čiarových kódov, výberom zo zoznamu alebo jednoduchým zadaním kódu položky z klávesnice, prípadne pri dotykovom štandardnom režime zobrazenia je možné zadať položku pomocou klávesnice na obrazovke
 • podpora váženia - bežný vážený kód, elektronické váhy, váhoskenery, priemyselné váhy
 • vydávanie tovaru z jedného prípadne viacerých skladov, zúčtovanie výdajky, import položiek z objednávky, úhrada faktúry
 • evidencia hotovosti (výbery a vklady hotovosti)
 • vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky doplatok v hotovosti)
 • jednoduché a rýchle storno dokladu (vrátenie tovaru) a to aj ľubovoľný počet dní spätne (s histórie dokladov)
 • práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov
 • pokročilú prácu s otvorenými účtami, ako presun medzi účtami, ich zlúčenie, opravu a zľavy
 • prácu s pokladničnými dokladmi, dennými a mesačnými uzávierkami a hotovosťou na pokladnici, kniha tržieb
 • možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu, prípadne ku každej položke dokladu
 • automatická tlač štítkov a etikiet pri predaji, neobmedzený počet formátov štítkov, možnosť vlastnej úpravy
 • v reštauračnej prevádzke viac bonovacích tlačiarní, možnosť oddeľovať chody
 • systém bonovacích monitorov - umožňuje zobrazovať na monitore (TV obrazovke, tablete) objednávky jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly).
 • podpora predaja variantov tovarov (farby, veľkosti)
 • prácu s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad)
 • predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou, možnosť tlače informácií o obchodnom partnerovi (zákazníkovi)
 • košíkový predaj - možnosť evidencie predaného tovaru na akomkoľvek mieste v rámci prevádzky, pričom vyúčtovanie prebehne na centrálnej pokladnici
 • množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) - bližšie informácie o cenotvorbe je možné získať v elektronickej dokumentácii v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.
 • pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná) - týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.
 • množstvo tlačových výstupov pre analýzu predaja, grafy
 • podpora pracovných zmien
 • vernostný systém OBERON, vernostný systém CardBerg, prepojenie na iné vernostné systémy
 • pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke, kde je pre skúšobné účely možnosť použiť aj virtuálny fiškálny modul
 • podpora exportu a importu údajov medzi centrálou a pobočkami (predajňami) firmy, automatická aktualizácia položiek (cien, množstiev atď.)
 • prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu
 • prehľad o okamžitých tržbách vždy k dispozícii pomocou webovej aplikácie OBERON Web
 • prepojenie so systémom Papaya - mobilný čašník na platforme Android

Inštalácia

 • Pre skúšobné účely a v prípade ďalšej reštauračnej pokladnice je možné s modulom Pokladnica OBERON pracovať aj keď na počítači nie je inštalovaný fiškálny modul (fiškálna tlačiareň). V tomto prípade je možnosť použitia virtuálneho fiškálneho modulu.

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy ku knihe tržieb