Pomocník systému OBERON
Príklad zaevidovania colného dlhu

V tejto téme Pomocníka je uvedený príklad zaevidovania colného dlhu v systéme OBERON.

Zadanie

Vybraná firma doviezla zo zahraničia tovar, ktorý jej bol prepustený do colného režimu voľný obeh. Colná hodnota tovaru bola vo výške 1000 €. Dovezený tovar podliehal clu vo výške 150 € a sadzbe DPH 20 %. Výšku dane určí colnica nasledujúcim spôsobom:

Colná hodnota tovaru 1 000 €
Clo  150 €
Základ DPH 1 150 €
DPH 20 % 230 €

Firma teda musí zaplatiť colnici clo vo výške 150 € a daň z pridanej hodnoty vo výške 230 €. Celkom musí firma zaplatiť colnici 380 €.

Postup zaevidovania colného dlhu

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením nového dokladu.
  3. Zvoľte Štandardné zadanie, vyberte typ dokladu Colný dlh, obchodného partnera a stlačte tlačidlo Dokončiť.
  4. Otvorí sa formulár Záväzok. Vyplňte príslušné polia. V záložke Položky dokladu pridajte clo a základ DPH. Pri cle uveďte DPH so sadzbou 0.

Výšku colného dlhu možno zadať aj bez použitia položiek na faktúre, a to zapísaním do poľa Bez DPH v dolnej časti formulára. Súhrn položiek bude vyzerať takto (všimnite si, že základ DPH sa nepripočítal k celkovej sume):

  1. Po stlačení tlačidla OK sa colný dlh uloží do Knihy záväzkov.
Postupom, keď sa colný dlh najskôr zaeviduje v Knihe záväzkov, sa zabezpečí, aby program pridal do Knihy evidencie DPH k tejto DPH aj prislúchajúci základ a zároveň aby po zaúčtovaní colného dlhu do peňažného denníka základ DPH neovplyvnil nákladovú položku účtovnej jednotky. To by nebolo možné zabezpečiť, keby sa colný dlh zaúčtoval priamo do peňažného denníka.
Príbuzné témy