Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie colného dlhu

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaevidovanie colného dlhu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o postupe pri zaevidovaní colného dlhu tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve systému OBERON.

Základné informácie

Postup zaevidovania colného dlhu

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením nového dokladu.
  3. Zvoľte Štandardné zadanie, vyberte typ dokladu Colný dlh, obchodného partnera a stlačte tlačidlo Dokončiť.
  4. Otvorí sa formulár Záväzok. Vyplňte príslušné polia. V záložke Položky dokladu pridajte clo a základ DPH. Pri cle uveďte DPH so sadzbou 0. Výšku colného dlhu možno zadať aj bez použitia položiek na faktúre, a to zapísaním do poľa Bez DPH v dolnej časti formulára.
  5. Po stlačení tlačidla OK sa colný dlh uloží do Knihy záväzkov.
Postupom, keď sa colný dlh najskôr zaeviduje v Knihe záväzkov, sa zabezpečí, aby program pridal do Knihy evidencie DPH k tejto DPH aj prislúchajúci základ a zároveň aby po zaúčtovaní colného dlhu do účtovného, resp. peňažného denníka základ DPH neovplyvnil nákladovú položku účtovnej jednotky. To by nebolo možné zabezpečiť, keby sa colný dlh zaúčtoval priamo do účtovného/peňažného denníka. Colný dlh vstupuje do Knihy evidencie DPH až po zaúčtovaní úhrady colného dlhu do účtovného/peňažného denníka.
V téme Príklad zaevidovania colného dlhu je uvedený príklad zaevidovania colného dlhu v systéme OBERON.
Príbuzné témy