Pomocník systému OBERON
Čo je opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Čo je opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry
Táto téma Pomocníka sa týka zálohových faktúr a konečných faktúr (daňových dokladov) v systéme jednoduchého účtovníctva.

Príklad

  1. Účtovná jednotka vystaví zálohovú faktúru na 120 EUR, z toho je tovar v hodnote 100 EUR a DPH 20 EUR. Odberateľ uhradí celú zálohovú faktúru, pričom úhrada tejto zálohovej faktúry musí byť zaúčtovaná do jedného stĺpca peňažného denníka, a to do stĺpca Príjem ovplyvňujúci základ dane-tovar
  2. Následne bude vystavený daňový doklad k zálohovej faktúre. Táto konečná faktúra bude vystavená na nulovú celkovú sumu, avšak príjem ovplyvňujúci základ dane bude len 100 EUR a nie 120 EUR. Preto je potrebné do peňažného denníka zaúčtovať ďalší riadok, v ktorom bude stĺpec Príjem ovplyvňujúci základ dane-tovar znížený o výšku DPH, t. j. základ dane bude -20 EUR (mínus 20) a DPH 20 EUR. Suma 20 EUR bude vlastne preúčtovaná zo stĺpca Príjem ovplyvňujúci základ dane-tovar do stĺpca Príjem neovplyvňujúci základ dane-DPH.
  3. Celková suma nového zápisu v peňažnom denníku bude 0 (-20 + 20 = 0), takže neovplyvní peňažné prostriedky na bankovom účte alebo v pokladni.
Príbuzné témy