Pomocník systému OBERON
Zálohová faktúra

Fakturácia > Začíname pracovať > Zálohová faktúra
Postup vystavenia zálohovej faktúry je totožný s postupom vystavenie faktúryKnihe pohľadávok, resp. zaevidovanie faktúry - záväzku v Knihe záväzkov. Rozdiel je v type dokladu. Na vytvorenie zálohovej faktúry v rozbaľovacom zozname zvoľte položku Zálohová faktúra. Postupy na zaúčtovanie zálohovej faktúry nájdete v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry konečnou faktúrou.

Postup ako vystaviť v systéme OBERON novú zálohovú faktúru

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Spôsob vytvorenia zvoľte Štandardné zadanie
  3. V rozbaľovacom zozname Typ dokladu stanovte typ dokladu. Na vytvorenie zálohovej faktúry vyberte v tomto rozbaľovacom zozname položku Zálohová faktúra.
  4. Po stlačení OK sa otvorí formulár Pohľadávka.
  5. Do faktúry je potrebné zapísať jej potrebné náležitosti, obchodného partnera, formu úhrady, dátumy vystavenia, splatnosti a pod. Do dokladu zapíšte len jednu položku, a to s názvom napr. Záloha (sadzba DPH bude v tomto prípade nula).
  6. Zápis potrebných náležitostí faktúry ukončite tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr sa uloží nová zálohová faktúra.
Pri zápise položiek do zálohovej faktúry môžete zadať aj viac položiek, sadzba dane pri zálohovej faktúre je nulová, keďže zálohová faktúra nie je daňový doklad. Pri zúčtovaní zálohovej faktúry konečnou faktúrou program dbá na správne zúčtovanie.
Príbuzné témy