Pomocník systému OBERON
Zálohová faktúra

Fakturácia > Začíname pracovať > Zálohová faktúra

Táto téma Pomocníka obsahuje postup vystavenia zálohovej faktúry tak v podvojnom účtovníctve, ako aj v jednoduchom účtovníctve.

Základné informácie

Postup vytvorenia zálohovej faktúry

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Spôsob vytvorenia vyberte štandardné zadanie
  3. Ďalej v sprievodcovi zvoľte prevádzku (v prípade členenia na prevádzky) a typ dokladu Zálohová faktúra.
  4. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
  5. Po stlačení OK sa otvorí formulár Pohľadávka.
  6. Vo formullári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď. Do dokladu zapíšte len jednu položku, a to s názvom napr. Záloha (sadzba DPH bude v tomto prípade nulová).
  7. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová zálohová faktúra.
Pri zápise položiek do zálohovej faktúry môžete zadať aj viac položiek, sadzba dane pri zálohovej faktúre je nulová, keďže zálohová faktúra nie je daňový doklad.
Príbuzné témy